Waarom reintegratie traject starten

Wanneer men na een lange tijd niet werken weer in werk gaat treden bij een werkgever kan worden gesproken over reintegratie. Door reintegratie integreert de werknemer weer bij een werkgever op de werkvloer en kan de werknemer weer deelnemer worden aan het werkende leven. Een reintegratie traject kan professioneel worden uitbesteed aan een gekwalificeerd reintegratiebureau, welke zorg draagt voor zowel de belangen van de werkgever als voor de belangen van de werknemer. Maar waarom start men vaak een reintegratie traject?

Er zijn over het algemeen twee verschillende situaties te beschrijven welke het gewenst maken om een reintegratie traject te starten. Enerzijds is er reintegratie vanuit een werksituatie. Anderzijds is er reintegratie vanuit een uitkering. Bij reintegratie vanuit een werksituatie kan het zijn dat de werknemer ziek is en/of de arbeidsovereenkomst van de werknemer bijna eindigt. Beide situaties maken het wenselijk om een reintegratie traject te starten. Wanneer een werknemer namelijk weer beter of gedeeltelijk arbeidsgeschikt wordt verklaard kan een reintegratie traject ervoor zorgen dat onnodig verzuim wordt voorkomen en men niet gaat terugvallen op sociale uitkeringen. Door juist de nadruk te leggen op wat de persoon wel kan in tegenstelling tot wat hij of zij niet kan zorgt dit ervoor dat een ideale oplossing kan worden aangedragen om te reintegreren bij een werkgever.
Ook wanneer een arbeidsovereenkomst dreigt te eindigen kan aanspraak worden gemaakt op een reintegratie traject. Dit wordt preventieve reintegratie genoemd. Door het inzetten van een reintegratie traject wordt dan voorkomen dat de werknemer werkloos wordt. Door het starten van een reintegratie traject, eventueel in combinatie met een outplacement traject, kan de werknemer dan worden begeleidt richting een nieuwe uitdaging.

De tweede situatie waarin een reintegratie traject kan worden gestart is wanneer men wenst te reintegreren vanuit de situatie dat men een uitkering ontvangt. Of het nu om een WW-uitkering, WAO-uitkering, AOW-uitkering of WAZ-uitkering gaat, er bestaan altijd mogelijkheden om de persoon (deels) te reintegreren richting een werkend bestaan. Het is afhankelijk van de situatie van de persoon in welke hoedanigheid hij of zij werkzaamheden kan verrichten. Professionele reintegratiebureaus brengen de kansen op de arbeidsmarkt in beeld om vanuit het perspectief van de persoon een geschikte oplossing voor te schotelen.

Een reintegratie traject wordt dus gestart vanuit een werksituatie of vanuit een uitkering. Via beide situaties is het sterk aan te raden het traject te laten verlopen via een gekwalificeerd reintegratiebureau opdat vanuit het perspectief van de werkgever en werknemer een zo optimale oplossing kan worden geboden. Alleen dan bent u verzekerd van een succesvol reintegratie traject.