Ontslag met wederzijds goedvinden

Een ontslag met wederzijds goedvinden betekent: het beëindigen van een dienstverband zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter. Het betekent dat de werkgever en –nemer het erover eens zijn dat ze de arbeidsovereenkomst stopzetten.

Vaak wordt er een voorstel gedaan door een werkgever voor een contract beëindiging. De werknemer kan hiermee akkoord gaan en het ontslag is wat dat betreft rond. Maar waarom zou een werknemer nu akkoord gaan? De werknemer is immers zijn baan kwijt… En hoe zit het nou precies met zo’n ontslag met wederzijds goedvinden?

Afspraken betreft ontslag met wederzijds goedvinden

Afspraken die werkgevers en werknemers met elkaar maken omtrent de contract beëindiging zij van invloed op de voorwaarden en de condities waaronder de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Enkele voorbeelden van zaken waarover afspraken gemaakt worden zijn:

De datum dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd;
uitbetaling van het vakantiegeld;
de hoogte van een eventuele ontslagvergoeding;
het uitbetalen en/of opnemen van opgebouwde vakantiedagen.
De vaststellingsovereenkomst
In de vaststellingsovereenkomst worden alle afspraken vastgesteld. Dit moet gedaan worden bij een ontslag met wederzijds goedvinden. Het is voor de werknemer belangrijk dat deze overeenkomst juridisch correct is. Het kan namelijk zo zijn dat de werknemer geen uitkering kan bemachtigen indien de overeenkomst niet juridisch klopt.

Voordelen

Een ontslag met wederzijds goedvinden kan weleens de meest prettige manier van een ontslag zijn. Het is hoe dan ook altijd moeilijk als er een ontslag plaats moet vinden. Dit geldt voor zowel de werknemer als de werkgever. Doordat beide partijen tot een overeenkomst komen, is er sprake van een zekere mate van ‘tevredenheid’.

Een voordeel voor een werknemer is dat er de gelegenheid is om te spreken met de werknemer over bijvoorbeeld een ontslagvergoeding. De werknemer krijgt op zijn beurt de zekerheid over de exacte afloop van de arbeidsovereenkomst.

Er is de gelegenheid om netjes uit elkaar te gaan. De ervaring leert dat er vaak sprake is van conflicten op het moment dat iemand uit dienst moet, maar doordat er gelegenheid is tot overleg en het sluiten van een overeenkomst, kunnen dergelijke incidenten vermeden worden.

Tot een ontslag met wederzijds goedvinden komen doet u zo

Een ontslag moet goed worden voorbereid. Indien u tot een ontslag met wederzijds goedvinden wilt komen is dit essentieel. De voorbereiding zit vooral in de uitwerking van het voorstel van de werkgever aan de werknemer. Hoe beter de voorbereiding, hoe waarschijnlijk het is dat een werknemer akkoord gaat en dus het ontslag met wederzijds goedvinden ontstaat.

De werknemer heeft er baat bij goed voorbereid te zijn op een aanstaand ontslag in verband met zijn of haar rechten en plichten.

De hulp van een jurist

kan hierbij een welkome hulp zijn. Als de werkgever een ervaren arbeidsrecht advocaat vraagt om het maken van een conceptovereenkomst, is de kans groter dat een werknemer akkoord zal gaan.
Terwijl een werknemer zich kan laten begeleiden om tot een zo gunstig mogelijke overeenkomst te komen, zonder daarbij een recht op WW-uitkering te verliezen.