Beslaglegging op je bezittingen

Loonbeslag

De hoogte van het loonbeslag verschilt per situatie. Wanneer je meerdere schuldeisers hebt kun je te maken krijgen met meerdere beslagen en kan het bedrag hoger uitvallen. Wel is het zo dat een deurwaarder geen beslag kan leggen op je volledige inkomen. Er bestaat namelijk nog de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is deels afhankelijk van je gezinssituatie en bij de beslagvrije voet geldt dat je minimaal een x-percentage van je salaris moet overhouden. Dit is minimaal 90% procent van het bijstandsniveau. Ook wordt gekeken naar de hoogte van de woonlasten en de kosten die je hebt bij de zorgverzekeraar. Ook het inkomen van de partner speelt een rol. Zelfs het inkomen van eventuele inwonende kinderen (meerderjarig) kan meespelen.

Mocht je met hoge schulden te maken hebben dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor de schuldsanering, maar het blijkt dat slechts een relatief klein deel van de mensen met schulden hiervoor in aanmerking komt.

Veel mensen hebben te maken met loonbeslag

Het aantal mensen in Nederland van wie een deel van het loon wordt ingehouden ligt op dit moment op circa 600.000. Hieronder vallen ook de mensen van wie een deel van de uitkering wordt ingehouden om openstaande schulden af te betalen. Loonbeslag komt in vrijwel alle bedrijfstakken in ons land voor. Mensen met een lager inkomen hebben logischerwijs vaker te maken met loonbeslag. Het gaat dan om mensen die werkzaam zijn in bijvoorbeeld de schoonmaakbranche of mensen die uitzendwerk doen.

Circa driekwart van de bedrijven in Nederland met personeel in dienst heeft te maken met loonbeslag. Veranderingen in relationele sfeer zijn een oorzaak van de schulden bij veel mensen. Hierbij kan men denken aan een echtscheiding. Wanneer partners uit elkaar gaan, passen ze het uitgavenpatroon hier niet direct op aan. In deze periode ontstaan vaak financiële problemen. Ook de economische crisis is een belangrijke oorzaak van het hoge aantal loonbeslagen. Ook veel jongeren hebben te maken met loonbeslag. Ze vindenminder snel een baan en worden vaak sneller ontslagen. De meeste jongeren die te maken hebben met loonbeslag hebben ook geen buffer (lees: spaarpotje).

Het is raadzaam dat werkgevers hun medewerkers adviseren over financiële problemen. Mogelijk kan een werknemer hierbij ook helpen. Het is ook raadzaam om contact op te nemen met de deurwaarder. Ook in het geval er een vonnis van de rechtbank is, want mogelijkerwijs kan er nog een betalingsregeling worden afgesproken. Zeker wanneer het om een groot bedrag gaat die in feite te groot is om ineens te betalen.