Blog Archives:

Tegemoetkoming scholieren

Vanaf 18 jaar ben je niet meer leerplichtig, sommige jongeren kiezen ervoor na hun achtiende levensjaar meteen te gaan werken, een groot deel van de jongeren kiest er echter voor om een vervolgopleiding te gaan volgen. Het nadeel van een vervolgopleiding is dat het heel duur is. Studenten staan erom bekend niet veel geld te […]

Read more

Sociale Lening

De sociale lening is een leningsvorm die wordt verstrekt door de Sociale Banken Nederland, vroeger de volkskredietbank genoemd. De sociale lening is een lening voor mensen met lagere inkomens. Het bedrag dat u via de Sociale Bank Nederland kunt lenen, varieert van 225 euro tot 25.000 euro. U betaalt hiervoor een rente die niet veel […]

Read more

Procedure koppelingswet

Hoe en waar kan een vergoeding worden aangevraagd? Omdat de aard en omvang van de problematiek per regio verschilt, werkt Stichting Koppeling nauw samen met regionale platforms. Vaak bestaan deze uit GGD-en, districtshuisartsenverenigingen, apothekers, verenigingen van verloskundigen, tandartsenkringen en zorgverzekeraars. Jaarlijks stelt het regionale platform een onderbouwde begroting op van kosten die de zorgverleners binnen […]

Read more

Zorghulpmiddelen kopen

Voor vrijwel alle soorten zorg zijn er hulpmiddelen beschikbaar, zodat de zorg nog beter verleend kan worden. Of het nu gaat om zorg aan mindervalide mensen, zorg aan ouderen of speciale instellingen zoals bejaardentehuizen en ziekenhuizen; er zijn tal van zorghulpmiddelen die gebruikt worden in alledaagse situaties. Veel van deze zorghulpmiddelen kun je ook gewoon […]

Read more

Ontslag met wederzijds goedvinden

Een ontslag met wederzijds goedvinden betekent: het beëindigen van een dienstverband zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter. Het betekent dat de werkgever en –nemer het erover eens zijn dat ze de arbeidsovereenkomst stopzetten. Vaak wordt er een voorstel gedaan door een werkgever voor een contract beëindiging. De werknemer kan hiermee akkoord gaan en […]

Read more

Beslaglegging op je bezittingen

Loonbeslag De hoogte van het loonbeslag verschilt per situatie. Wanneer je meerdere schuldeisers hebt kun je te maken krijgen met meerdere beslagen en kan het bedrag hoger uitvallen. Wel is het zo dat een deurwaarder geen beslag kan leggen op je volledige inkomen. Er bestaat namelijk nog de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is deels […]

Read more

ww-uitkering na ontslagvergoeding (gouden handdruk)

Heb ik nog recht op een ww-uitkering na een ontslagvergoeding te hebben gekregen? Wanneer je een ontslagvergoeding (ook vaak gouden handdruk genoemd) hebt ontvangen van je ex-werkgever, heb je dan nog recht op een ww-uitkering? Dat vragen veel werklozen zich terecht af. Belangrijk is om te weten dat de ontslagvergoeding en ww-uitkering los van elkaar […]

Read more

Waarom reintegratie traject starten

Wanneer men na een lange tijd niet werken weer in werk gaat treden bij een werkgever kan worden gesproken over reintegratie. Door reintegratie integreert de werknemer weer bij een werkgever op de werkvloer en kan de werknemer weer deelnemer worden aan het werkende leven. Een reintegratie traject kan professioneel worden uitbesteed aan een gekwalificeerd reintegratiebureau, welke […]

Read more