Daily Archives: april 4, 2017

Procedure koppelingswet

Hoe en waar kan een vergoeding worden aangevraagd? Omdat de aard en omvang van de problematiek per regio verschilt, werkt Stichting Koppeling nauw samen met regionale platforms. Vaak bestaan deze uit GGD-en, districtshuisartsenverenigingen, apothekers, verenigingen van verloskundigen, tandartsenkringen en zorgverzekeraars. Jaarlijks stelt het regionale platform een onderbouwde begroting op van kosten die de zorgverleners binnen […]

Read more