Daily Archives: april 17, 2016

Ontslag met wederzijds goedvinden

Een ontslag met wederzijds goedvinden betekent: het beëindigen van een dienstverband zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter. Het betekent dat de werkgever en –nemer het erover eens zijn dat ze de arbeidsovereenkomst stopzetten. Vaak wordt er een voorstel gedaan door een werkgever voor een contract beëindiging. De werknemer kan hiermee akkoord gaan en […]

Read more