Home

Wat is de AOW en voor wie?

AOW staat voor Algemene Ouderdomswet en is een verzekering die voor iedereen die in Nederland woont of werkt. De AOW wordt verzorgd door de overheid voor hen die met pensioen gaan. In dit artikel vertellen we u in het algemeen wat meer over de AOW.

Wat is de AOW?

aow1De AOW zorgt voor het collectieve ouderdomspensioen dat als basis dient voor ouderdomspensioenen van Nederlanders. Iedereen die in Nederland woont of werkt is verzekerd voor de AOW, de verzekering is dan ook een volksverzekering. Dat wil zeggen dat iedereen die werkt in Nederland mee betaald aan de algemene verzekeringen.

De Belastingdienst incasseert de premie voor onder andere de AOW tegelijkertijd met de inkomstenbelasting bij mensen die de zogeheten AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. In 2014 is die leeftijd 65 jaar en twee maanden. De AOW wordt vervolgens iedere maand uitgekeerd aan mensen met de AOW-leeftijd door de Sociale Verzekeringsbank. In Nederland kennen we voor de AOW zo’n drie miljoen mensen die recht hebben op de uitkering. Wat zijn voor u de uitvaartkosten en wat kost de uitvaartverzekering? Hier vindt u meer info over uitvaartverzekeringen en aanbieders van begrafenisverzekeringen.

Ieder jaar dat u verzekerd bent voor de AOW bouwt u twee procent AOW-pensioen op. U krijgt het volledige AOW-pensioen als u 50 jaar vóór de AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest. Wanneer uw AOW-leeftijd 65 en één maand is dan bouwt u AOW op tussen uw 15e verjaardag en één maand en uw 65e verjaardag en één maand.

AOW-gat

aow2Wanneer u in het buitenland werkt of woont zijn er eventueel jaren die niet meetellen voor de opbouw van het pensioen. Dit noemt men een AOW-gat en een AOW-hiaat. Hier vallen ook het ontbreken van partnertoeslag of het vervallen van maanden of jaren AOW als gevolg van niet eerder bekende verhoging van de rechthebbende leeftijd. U kunt dit AOW-gat ondervangen door uw extra verdiende geld goed weg te zetten zodat u zelf in uw pensioen kunt voorzien. Dit kunt u het beste doen door een financieel adviseur in de arm te nemen, die u kan adviseren hoe u uw extra spaargeld het beste weg kan zetten zodat u op een veilige manier de meeste rente kunt ontvangen.

Het AOW biedt mensen die met pensioen gaan náást hun eventuele zelf opgebouwde pensioen wat extra zekerheid en koopkracht. Ouderen kunnen zo beter financieel voor zichzelf blijven zorgen en genieten van hun oude dag.